Trang chủ: https://muthienvu.com

Kênh Hỗ trợ:

Phiên Bản: Season 6 - Máy chủ: Thiên Vũ

Loại Mu: Reset, Exp 200x, Drop 35%

Alpha Test: 14/07/2023 (01:00) - Open Beta: 15/07/2023 (13:00)