Mu Thiên Vũ mới ra Open 8/5, MU SS6 đông người chơi

Trang chủ: https://muthienvu.com

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Thiên Vũ

Loại Mu: Reset, Exp 200x, Drop 35%

Alpha Test: 06/05/2023 (20:00) - Open Beta: 08/05/2023 (13:00)