Trang chủ: https://muthientuss6.com/

Kênh Hỗ trợ: https://www.facebook.com/thientuss6

Phiên Bản: Season 6 - Máy chủ: Truyền Thuyết

Loại Mu: Reset, Exp 9999x, Drop 50%

Alpha Test: 22/04/2024 (19:00) - Open Beta: 23/04/2024 (19:00)