Trang chủ: http://mu-giangson.com/

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Máy Chủ Thiên Tử

Loại Mu: Reset, Exp 300x, Drop 50%

Alpha Test: 13/03/2023 (10:00) - Open Beta: 15/03/2023 (13:00)