Trang chủ: http://mu-thienton.com/

Kênh Hỗ trợ:

Phiên Bản: Season 6 - Máy chủ: HÙNG BÁ

Loại Mu: Reset, Exp 9999x, Drop 30%

Alpha Test: 04/10/2023 (08:00) - Open Beta: 07/10/2023 (20:00)