Trang chủ: http://muthienmenh.vn/

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Thiên Tử

Loại Mu: Reset, Exp 300x, Drop 10%

Alpha Test: 09/03/2023 (13:00) - Open Beta: 11/03/2023 (13:00)