Trang chủ: http://muthienmenh.vn/

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: ĐẾ VƯƠNG

Loại Mu: Reset, Exp 500x, Drop 20%

Alpha Test: 31/08/2023 (20:00) - Open Beta: 02/09/2023 (20:00)