Trang chủ: http://mu-thienlong.info/

Kênh Hỗ trợ: https://www.facebook.com/thienlongss6

Phiên Bản: Season 6 - Máy chủ: HOẢ LONG

Loại Mu: Reset, Exp 5000x, Drop 50%

Alpha Test: 24/05/2024 (19:00) - Open Beta: 25/05/2024 (19:00)