Trang chủ: https://mu-thienkim.co/

Kênh Hỗ trợ: https://www.facebook.com/muthienkim.co

Phiên Bản: Season 6 - Máy chủ: THẦN MA

Loại Mu: Reset, Exp 5000x, Drop 20%

Alpha Test: 21/04/2024 (09:00) - Open Beta: 22/04/2024 (13:00)