Trang chủ: https://muthienhoa.com

Kênh Hỗ trợ:

Phiên Bản: Season 6 - Máy chủ: Thiên Hỏa

Loại Mu: Reset, Exp 200x, Drop 40%

Alpha Test: 03/04/2023 (20:00) - Open Beta: 05/04/2023 (13:00)