Trang chủ: https://muthienduong.com/

Kênh Hỗ trợ:

Phiên Bản: Season 6 - Máy chủ: Paradise

Loại Mu: Reset, Exp 300x, Drop 100%

Alpha Test: 01/04/2023 (19:00) - Open Beta: 03/04/2023 (19:00)