Trang chủ: https://muthienduong.com

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: máy chủ Paradise 3

Loại Mu: Reset, Exp 200x, Drop 10%

Alpha Test: 28/04/2023 (14:00) - Open Beta: 30/04/2023 (14:00)