Trang chủ: http://muthienduong.com/

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Máy chủ Paradise

Loại Mu: Reset, Exp 400x, Drop 10%

Alpha Test: 28/11/2022 (19:00) - Open Beta: 30/11/2022 (19:00)