Trang chủ: http://muthienchien.com

Kênh Hỗ trợ:

Phiên Bản: Season 6 - Máy chủ: Thiện Chiến

Loại Mu: Reset, Exp 150x, Drop 30%

Alpha Test: 27/11/2022 (00:00) - Open Beta: 28/11/2022 (13:00)