Mu Thiện Chiến Season 6 mới ra mắt tháng 6

Trang chủ: http://muthienchien.com

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Việt Nam

Loại Mu: Reset, Exp 120x, Drop 30%

Alpha Test: 06/06/2022 (13:00) - Open Beta: 08/06/2022 (13:00)