Trang chủ: https://muhp.net

Kênh Hỗ trợ:

Phiên Bản: Season 6 - Máy chủ: Thanh Long

Loại Mu: Reset, Exp 100x, Drop 5%

Alpha Test: 21/11/2023 (19:00) - Open Beta: 28/11/2023 (19:00)