Trang chủ: http://muthantuong.com

Kênh Hỗ trợ:

Phiên Bản: Season 6 - Máy chủ: Thần TƯớng

Loại Mu: Reset, Exp 130x, Drop 50%

Alpha Test: 13/07/2022 (00:00) - Open Beta: 14/07/2022 (13:00)