Trang chủ: http://mu-customfree.net/

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: THẦN LONG

Loại Mu: Reset, Exp 2000x, Drop 30%

Alpha Test: 16/02/2023 (10:00) - Open Beta: 19/02/2023 (10:00)