Trang chủ: http://muthanlongss6.com

Kênh Hỗ trợ:

Phiên Bản: Season 6 - Máy chủ: Thần Long

Loại Mu: Reset, Exp 150x, Drop 30%

Alpha Test: 12/09/2022 (18:00) - Open Beta: 14/09/2022 (13:00)