Trang chủ: https://mu-thanlong.com/

Kênh Hỗ trợ: https://www.facebook.com/ThanLongs6/

Phiên Bản: Season 6 - Máy chủ: PHOENIX

Loại Mu: Reset, Exp 500x, Drop 10%

Alpha Test: 25/04/2024 (19:00) - Open Beta: 26/04/2024 (19:00)