Mu Thần Chiến mới ra 1/2, MU Online SS6 mới ra

Trang chủ: https://MuThanChien.com

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Thần Chiến

Loại Mu: Reset, Exp 150x, Drop 30%

Alpha Test: 29/01/2023 (20:00) - Open Beta: 01/02/2023 (13:00)