Trang chủ: http://muthaiduong.pro/

Kênh Hỗ trợ:

Phiên Bản: Season 6 - Máy chủ: Thánh Nữ

Loại Mu: Reset, Exp 9999x, Drop 5%

Alpha Test: 19/06/2023 (10:00) - Open Beta: 21/06/2023 (17:00)