Trang chủ: https://muthaiduong.pro/

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Thiên Hoàng

Loại Mu: Reset, Exp 99999x, Drop 5%

Alpha Test: 05/07/2023 (13:00) - Open Beta: 08/07/2023 (20:00)