Trang chủ: http://mu-thachban.com/

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Hợp Nhất

Loại Mu: Reset, Exp 999x, Drop 30%

Alpha Test: 25/07/2023 (13:00) - Open Beta: 28/07/2023 (13:00)