Trang chủ: https://mutayky.com/

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Mu Tân Kỳ

Loại Mu: Reset, Exp 500x, Drop 20%

Alpha Test: 30/08/2023 (13:00) - Open Beta: 01/09/2023 (13:00)