Trang chủ: http://mutanvuongss6.com

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Tân Vương

Loại Mu: Reset, Exp 150x, Drop 30%

Alpha Test: 27/10/2022 (13:00) - Open Beta: 28/10/2022 (13:00)