Trang chủ: https://mu-tanvuong.com

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Tân Vương

Loại Mu: Reset, Exp 200x, Drop 35%

Alpha Test: 24/08/2023 (22:00) - Open Beta: 26/08/2023 (13:00)