Trang chủ: https://mutannat.com/

Kênh Hỗ trợ:

Phiên Bản: Season 6 - Máy chủ: Dân chơi

Loại Mu: Reset, Exp 9999x, Drop 90%

Alpha Test: 07/10/2023 (13:00) - Open Beta: 08/10/2023 (13:00)