Trang chủ: http://mutamhop.com/

Kênh Hỗ trợ:

Phiên Bản: Season 6 - Máy chủ: Lorencia

Loại Mu: Reset, Exp 2000x, Drop 40%

Alpha Test: 06/06/2023 (19:00) - Open Beta: 08/06/2023 (19:00)