Trang chủ: http://mutamhoang.com

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Tam Hoàng

Loại Mu: Reset, Exp 150x, Drop 30%

Alpha Test: 18/10/2022 (13:00) - Open Beta: 19/10/2022 (13:00)