Trang chủ: http://s2mupro.online/

Kênh Hỗ trợ:

Phiên Bản: Season 6 - Máy chủ: Loria

Loại Mu: Reset, Exp 99x, Drop 50%

Alpha Test: 03/03/2023 (01:00) - Open Beta: 04/03/2023 (17:00)