Trang chủ: http://mu-hn.info/

Kênh Hỗ trợ: https://www.facebook.com/mumoira2024new

Phiên Bản: Season 6 - Máy chủ: ĐẢO MA

Loại Mu: Reset, Exp 9999x, Drop 50%

Alpha Test: 14/05/2024 (20:00) - Open Beta: 16/05/2024 (13:00)