Trang chủ: http://mubachlong.info

Kênh Hỗ trợ: https://www.facebook.com/Newserver2024s/

Phiên Bản: Season 6 - Máy chủ: PHƯỢNG HOÀNG

Loại Mu: Reset, Exp 9999x, Drop 50%

Alpha Test: 29/05/2024 (13:00) - Open Beta: 30/05/2024 (00:00)