Trang chủ: http://s2mupro.online/

Kênh Hỗ trợ:

Phiên Bản: Season 2 - Máy chủ: Lorencia

Loại Mu: Reset, Exp 99x, Drop 50%

Alpha Test: 27/02/2023 (00:00) - Open Beta: 01/03/2023 (19:02)