Trang chủ: https://musinhtu.net

Kênh Hỗ trợ:

Phiên Bản: Season 6 - Máy chủ: Sinh Tử

Loại Mu: Reset, Exp 200x, Drop 35%

Alpha Test: 14/03/2023 (01:00) - Open Beta: 15/03/2023 (13:00)