Trang chủ: http://mu-season6.info/

Kênh Hỗ trợ: https://www.facebook.com/mucustom.xpro/

Phiên Bản: Season 6 - Máy chủ: BẢO KÊ

Loại Mu: Reset, Exp 9999x, Drop 51%

Alpha Test: 12/04/2024 (19:00) - Open Beta: 14/04/2024 (13:00)