Trang chủ: http://mu-vietplus.info/

Kênh Hỗ trợ: https://www.facebook.com/Muvietplus2022/

Phiên Bản: Season 6 - Máy chủ: long vương

Loại Mu: Reset, Exp 9999x, Drop 50%

Alpha Test: 30/04/2024 (13:00) - Open Beta: 02/05/2024 (13:00)