Trang chủ: http://mu-thanma.info/

Kênh Hỗ trợ: https://www.facebook.com/munewss6.pro/

Phiên Bản: Season 6 - Máy chủ: tiên nữ

Loại Mu: Reset, Exp 9999x, Drop 50%

Alpha Test: 21/04/2024 (13:00) - Open Beta: 22/04/2024 (13:00)