Trang chủ: http://kyucmu.top

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: KY NIEM

Loại Mu: Reset, Exp 50x, Drop 50%

Alpha Test: 19/04/2023 (19:00) - Open Beta: 21/04/2023 (19:01)