Trang chủ: https://mu-vnss2.com/

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: PHỤC HƯNG

Loại Mu: Reset, Exp 250x, Drop 30%

Alpha Test: 15/09/2023 (13:00) - Open Beta: 17/09/2023 (13:00)