Trang chủ: http://musaoviet.net/

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: gaion

Loại Mu: Reset, Exp 300x, Drop 20%

Alpha Test: 04/03/2023 (13:00) - Open Beta: 06/03/2023 (19:00)