Trang chủ: http://musanboss.online/

Kênh Hỗ trợ:

Phiên Bản: Season 6 - Máy chủ: máy chủ Medusa

Loại Mu: Reset, Exp 9999x, Drop 80%

Alpha Test: 24/10/2023 (14:00) - Open Beta: 25/10/2023 (19:00)