Trang chủ: http://mu-pvponlinevn.com/home/

Kênh Hỗ trợ:

Phiên Bản: Season 6 - Máy chủ: mu pvp 1

Loại Mu: Reset, Exp 500x, Drop 30%

Alpha Test: 15/12/2023 (00:00) - Open Beta: 16/12/2023 (20:00)