Trang chủ: http://mu-pvponlinevn.com/home/

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 16 - Máy chủ: PVP II

Loại Mu: Reset, Exp 500x, Drop 30%

Alpha Test: 14/06/2023 (00:00) - Open Beta: 17/06/2023 (00:20)