Trang chủ: http://mu-pvponlinevn.com/home/

Kênh Hỗ trợ:

Phiên Bản: Season 16 - Máy chủ: Mu PvP 2

Loại Mu: Reset, Exp 500x, Drop 30%

Alpha Test: 07/07/2023 (00:00) - Open Beta: 09/07/2023 (20:00)