Trang chủ: http://Mu-PhucMa.Net

Kênh Hỗ trợ:

Phiên Bản: Season 6 - Máy chủ: Máy chủ Phục Ma

Loại Mu: Reset, Exp 5000x, Drop 30%

Alpha Test: 12/10/2023 (13:00) - Open Beta: 14/10/2023 (19:00)