Trang chủ: https://MuPhongVu.com.vn/

Kênh Hỗ trợ:

Phiên Bản: Season 6 - Máy chủ: Phong Vũ 1

Loại Mu: , Exp 200x, Drop 20%

Alpha Test: 15/11/2023 (13:00) - Open Beta: 17/11/2023 (19:00)