Trang chủ: http://muonliness6.net

Kênh Hỗ trợ:

Phiên Bản: Season 6 - Máy chủ: LeGend

Loại Mu: Reset, Exp 500x, Drop 10%

Alpha Test: 15/07/2023 (13:00) - Open Beta: 16/07/2023 (13:00)