Trang chủ: https://munhatlong.com

Kênh Hỗ trợ:

Phiên Bản: Season 6 - Máy chủ: Nhất Long

Loại Mu: Reset, Exp 200x, Drop 35%

Alpha Test: 06/10/2023 (20:00) - Open Beta: 08/10/2023 (13:00)