MU Nhất Long, Mu Online mới ra, MU SS6 mới ra – MU MOI RA

Trang chủ: https://munhatlong.com

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Nhất Long

Loại Mu: Reset, Exp 200x, Drop 35%

Alpha Test: 13/04/2023 (20:00) - Open Beta: 15/04/2023 (15:00)